Kuran kursu öğrenci takip programı

12222 Yaz Kur'an Kursları Materyalleri (Dökümanlar)

EVRAK ARЮЭVЭ

Grafik şeklinde görebilir. Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı. Yeni nesilleri; maneviyatımızla, dinimizle, kültürümüzle ve değerlerimizle kodlamamız gerekiyor. Bu protokolde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen görev ise, fiziki şartların hazır hale getirilmesi, okul öğretmenleri tarafından gerekli duyuruların yapılması ve öğrencilerin belirlenmesi şeklindedir. Maddesinde: 'Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve İnkilapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılır. Böylece eğitim kurumunuzdaki işleyişi ve performansı maksimum seviyeye çıkarmaktadır.

Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EK-2 listede yer almaktadır. Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim Programında kayıtlı öğrenciler 12 saatlik Temel Öğretim Programına kaydedilebilecek; 12 saatlik Temel Öğretim Programına kayıt yaptırmayan Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim öğrencileri ise üç kısa süreli programa kaydedilebilecektir.

Bu yıldan itibaren bir öğrenci Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlardan her birini en fazla 4 dönem 2 yıl alabilecektir. Önceki yıllarda da ihtiyaç odaklı programında 2 yıl eğitim almış öğrenciler de yeni ihtiyaç odaklı programlarına tekrar kayıt edilebilecektir. Her eğitim öğretim yılı sonunda Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlara iki dönem boyunca kaydedilen öğrenciler katıldığı programların her birinden sınava tabi tutulacak; sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı olduğu temel öğretim ile kısa süreli programa tekrar kaydedilemeyecektir.

Başarısız olanlar ise başarısız oldukları programlara iki dönem 1 yıl daha kaydedilebilecek, bu sürenin sonunda başarısız olsa dahi aynı programa tekrar kaydedilemeyecektir. Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt edilemeyecektir.

Kuran kursu öğrenci takip programı

Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir. Öğreticiler bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, haftalık 30 saat ders görevini tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir. Müftüler haftalık maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini kendi kursunda dolduramayan öğreticileri, öğreticinin görev yaptığı kursa yakın olandan başlayarak belediye sınırları büyükşehirlerde harcırah kanununa göre aynı yer sınırları içinde kalmak kaydıyla öğretici ihtiyacı bulunan diğer kurslara görevlendirecek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini takip edecektir.

Her öğretici haftada en az 18 saat ders açmak zorundadır. Öğretici istemesi halinde 24 saatin üzerinde de ders açabilir. Yöneticiler dâhil her öğreticinin Temel Öğretim Programı açması zorunludur. Ders dağılımı her bir öğretici için haftada en az 5 gün, günde 6 saati geçmeyecek şekilde Cuma Dersleri hariç planlanır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır.

Müftülükler tarafından eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılan toplantı, konferans vb. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan edilecektir. D grubu kurslarda; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonundamüftülüğe teslim edilecektir. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A, B ve C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi Nedir

Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda kurs açılmayacaktır. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında yaş grubu kurs açılmayacaktır. Veliler kayıt sırasında bu konu hakkında bilgilendirilecektir. Müracaatların fazla olması durumunda okula başlama yaşı en yakın olan ve daha önce  yaş grubu kurslarda eğitim almamış olan öğrencilere kayıtta öncelik verilecektir. Kayıt zamanında 72 ayını doldurmamış çocuklar eğitim öğretim döneminde 72 ayını tamamlasalar dahi yılsonuna kadar kursa devam edebileceklerdir.

Kısa süreli programlar 1. Kur olarak uygulanacaktır. Kayıt yaptırmak istenen öğrenciler için aile hekimliğinden veya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek ve veliler EK-6 da belirtilen formları dolduracaktır. Bu belgeler tamamlanmadan öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, isimleri ve süreleri aşağıda belirtilen belge ve sertifikalar kabul edilecektir.

Bu öğreticiler sertifika sahibi olmasalar dahi rehber öğreticiler koordinatörlüğünde göreve başlayacak ve eğitim öğretim yılı içerisinde kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır. Eğitimde; yaş eğitiminin önemi, çocuğa yaklaşım, ders işleme yöntemleri, yaş grubu eğitiminde dikkat edilecek hususlar, Elif-Ba ve Dini Bilgiler öğretimi konuları ve gerekli görülen diğer başlıklar alan uzmanları ve rehber öğreticiler tarafından işlenecektir.

Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır. Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi görevler yaş öğreticileri için zorunlu tutulmayacaktır.

Kuran kursu öğrenci takip programı

PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, yaş grubu kurslarda ihtiyaç olması halinde öğreticinin talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik yapabilecektir. Öğreticilerimiz, MEB tarafından okul öncesi eğitimi kapsamında hazırlanan ve programın amaç ve kazanımlarına uygun materyallerden de yararlanabileceklerdir. Öğreticiler, Başkanlığımız tarafından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları müftülüğün onayı olmayan öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç hiçbir yayını kursta bulundurmayacaktır.

Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası ya da bilgi ve tecrübesi olan müftülüğün uygun gördüğü diğer personele görev verilecektir.

Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır.

Kur'an Kursu Öğreticileri için 'E-Kuran Kursu Programı' Diyanet Haber

Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb.

Sınıfların oluşturulmasında öğrencilerin yaş aralığı, öğrenim durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulacak ve eğitimle ilgili her bir unsurun öğrencilere göre düzenlenmesine dikkat edilecektir. Öğrencilerin namazlarını kılabilecek düzeyde sure ve dua öğrenmelerine öncelik verilecek ve cemaatle namaz gibi toplu yapılan ibadetlere katılmaları teşvik edilecektir.

Eğitim sürecine yönelik rehberlik etme, izleme ve değerlendirme çalışmaları müftülüklerce yapılacaktır. Program, vaaz ve hutbelerde medya, afiş, el ilanı vb. Ayrıca bu uygulama esasları ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilecektir.

En güncel haber ve ilanları aşağıda yeralan sosyal medya hesaplarımızından yada mobile uygulamamızı indirerek takip edebilirsiniz! Mobile uygulamamızı indirmek için tıklayınız..

  1. avea mesaj paketi sorgulama.
  2. kisinin nerede oldugunu bulma!
  3. casus quo significato.
  4. access kütüphane takip programı kodları;
  5. Daha fazlası için Twitter hesabımızı takip ediniz.

Facebook sayfamızı beğenmek için tıklayınız.. Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayınız.. Sections of this page. Accessibility Help. Email or Phone Password Forgot account? Log In. Forgot account? Not Now. Visitor Posts. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.

  • Akhisar Müftülüğü?
  • Türkiye'nin memur portalı.
  • 30 SORUDA SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI.

Ali Bulaç 4- Korunan iffetli kadınlara zina suçu atan, sonra dört şahid getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve onların şahidliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Nasıl çalışıyor? Hayır, katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın belirlenecektir. Evet, vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir. Kur'an Kursu yaz dönemi eğitimleri başladı. Korkunç son! Öğretmen girdiği derslerin devamsızlıklarını alıp kendi yönetim paneline işlediğinde, kurs yönetimi ve veli devamsızlık takibini yapabilir. Onlar fasık olanlardır.

Mustafa Seçkin Çeçen. Mustafa Emine Avcı. Information about Page Insights Data. June 19 ·. June 15 · Elazig, Turkey ·. Konuşmaların ardından başarılı öğrencilerimize İftihar Belgeleri verildi. Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu shared a post. May 11 ·. Kanal 23 May 11 ·.

Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu shared a link. April 16 ·. Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu updated their profile picture.